Więcej o...

Przemysław Marcinkowski

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, Accessibility Expert, Auditor, Full-stack developer. Od 20 lat programista aplikacji internetowych i rozwiązań on-line dla biznesu. Z Widzialnymi związany od początku ich istnienia. Jako ekspert ds. dostępności przeprowadza audyty aplikacji webowych, mobilnych i dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG, jednocześnie wspierając biznes w jego wdrażaniu w produktach cyfrowych. Trener oraz autor programów szkoleń na temat dostępności. Współautor publikacji “Podręcznik dobrych praktyk WCAG” oraz “Raportu Dostępności” oceniającego dostępność stron internetowych administracji publicznej i „Raportu dostępności cyfrowej w polskim biznesie”. Wyróżniony przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce na Liście 100.

Przemysław Marcinkowski