Więcej o...

Senior UX Researcher, Research Lead @ Allegro

Paulina Makuch

Doświadczona w odkrywaniu potrzeb, budowaniu strategii, projektowaniu i testowaniu w obszarze produktów i usług cyfrowych. Od 12 lat pomaga użytkownikom, biznesowi i innym badaczom. Liderka zespołów badawczo-projektowych, konsultantka, wykładowca na UXD na SWPS.

Wierzy w pogłębione badania jakościowe, innowację i ko-kreację. Interesuje się etyką w projektowaniu, szczególnie w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Paulina Makuch