Więcej o...

First Data

Michał Głogowski

Tytuł wystąpienia

Płatności contactless (bezgotówkowe) zdobywają coraz większy udział w rynku także za sprawą Covid, który przyspieszył wycofywanie gotówki z obiegu oraz zmienił zachowania konsumentów. Fiserv wprowadził na rynek SoftPOS – terminal płatniczy w smartfonie, który pozwoli sprzedawcom i klientom dostosować się do nowych realiów.

Świat czasów pandemii, a być może również popandemiczny, wymaga zwiększonej mobilności – to nie klient przychodzi do sklepu, a sklep/biznes przychodzi do domu klienta. Tradycyjny terminal jest duży, ciężki, „niemobilny”. Smartfon wydaje się naturalnym kierunkiem rozwoju. Jednak wprowadzenie terminala płatniczego jako aplikacji mobilnej instalowanej na zwykłym komercyjnym smartfonie to bardzo poważne wyzwanie z punktu widzenia technologii, bezpieczeństwa, istniejących regulacji, jak również UX. Podobnych rozwiązań, pomimo zapewnień wielu firm, nie ma obecnie na rynku na komercyjną skalę, co dodatkowo komplikuje zagadnienie.

W trakcie prac nad SoftPOSem zespół projektowy mierzył się m. in. z wyzwaniami:
– technologicznymi, np. bardzo restrykcyjne regulacje dotyczące logowania i zarządzania hasłami,
– regulacjami, np. ekran, który miał podpowiadać w którym miejscu przyłożyć kartę, musiał zostać zastąpiony innym zgodnym z wymaganiami organizacji kartowych, a regulacje musiały się zmienić, by nie wymagać wydruku potwierdzenia płatności,
– bezpieczeństwem, np. ekran wpisywania PIN musiał zostać zaprojektowany w sposób uniemożliwiający odczytanie śladów palca na szklanym ekranie,
– konwencjami i przyzwyczajeniami – balansowaniem pomiędzy doświadczeniem smartfona i doświadczeniem terminala płatniczego,
– oporem branży – ponieważ nie było podobnych rozwiązań, decydenci działali bardzo ostrożnie utrudniając na każdym kroku rozwój produktu,
– dostępności – umożliwieniem obsługi osobom z dysfunkcjami, np. niewidomym,
– sprzętowymi, np. słaba antena NFC powodowała błędy odczytu karty,
– interfejsu – dostosowanie aplikacji do Design Systemu Fiserv.
Jednym z najciekawszych odkryć dokonanych w trakcie prac było zrozumienie, że dla użytkownika SoftPOS wyzwaniem może być sam smartfon, który może nie być jego prywatnym smartfonem; użytkownik systemu iOS może mieć problem z użytkowaniem systemu Android, a nawet w obrębie platformy Android istnieją spore różnice interfejsów pomiędzy producentami.

Zespół UX i UI wraz z zespołem produktu i developmentu wypracował rozwiązanie, które po ponad 2 latach trafi na rynek w postaci aplikacji w sklepie Google Play. Już od 06.2021, po krótkim procesie boardingu, sprzedawca może bez fizycznego kontaktu z Fiserv rozpocząć przyjmowanie płatności na prywatnym telefonie. Brak potrzeby wynajmowania urządzenia z fizycznymi przyciskami zwiększa komfort kupującego i zarazem zmniejsza koszty sprzedawcy, dając elastyczność w przypadku braku ciągłości biznesowej. Platforma Android daje możliwość integracji z systemami klientów, przez co przyjmujący płatność nie musi korzystać z dwóch lub trzech urządzeń, jak to miało miejsce do tej pory. Poza kurierami, fryzjerami czy dostawcami jedzenia należy spodziewać się rozwoju tego typu usług także w innych sektorach gospodarki.

Michał Głogowski