Więcej o...

Dyrektor Biura Kanałów Cyfrowych, PKO BANK POLSKI

Łukasz Kuc

Od 1 lipca 2018 roku w PKO Banku Polskim odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie wszystkich kanałów cyfrowych w tym aplikację bankowości mobilnej IKO, serwis bankowości internetowej iPKO, serwis informacyjny www.pkobp.pl(i serwisy całej grupy kapitałowej Banku) oraz projektowanie cyfrowego doświadczenia klienta (UX design – nowe kompetencje w Banku do czego skutecznie przekonał decydentów i zbudował zespół).

Poprzednio przez 4 lata od 1 lipca 2014 roku w PKO Banku Polskim był odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie aplikacji bankowości mobilnej IKO (która w tym czasie została uznana za najlepszą na świecie wg. ocen użytkowników wyrażonych w sklepach z aplikacjami mobilnymi) oraz analizy zachowań klientów banku w kanałach elektronicznych. W tym czasie Bank otrzymał za IKO wiele nagród i wyróżnień https://iko.pkobp.pl/nagrody/

Wcześniej przez 4 lata od 1 lipca 2010 roku pracował w Biurze Innowacji PKO Banku Polskiego gdzie m.in. współprowadził projekty: rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności (odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie serwisu dla uczniów i nauczycieli oraz za koordynację wdrożenia oferty SKO od strony technologicznej), wdrożenia oferty PKO Junior (zastępca kierownika biznesowego projektu, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie serwisu dla dzieci i rodziców) oraz Centrum Innowacji (proces i narzędzie do zbierania pomysłów i innowacji w ramach tzw.: wewnętrznego crowdsourcing’u).

Od 1999r. związany z branżą finansową (Pioneer PTE, Pioneer Financial Services (usługi agenta transferowego funduszy emerytalnych i inwestycyjnych), Pioneer Pekao TFI, Pekao Financial Services, dla której przeprowadził wiele udanych projektów.

Prelegent na wielu konferencjach i wydarzeniach branżowych.
Członek kapituły największego konkursu branży mobilnej w Polsce – Mobile Trends Awards. Członek Rady Programowej Digital Banking and Payments Summit.

Łukasz Kuc

Know What You Will Learn

Wszystkie sesje

Topic

Stulatek z kulturą designu

Venue

Kino Wisła