Więcej o...

FUzers

Izabela Misztal

Service Designerka w Fuzers, facylitatorka spotkań i warsztatów kokreacyjnych, propagatorka projektowania inkluzywnego i empatyzowania z użytkownikami w procesie projektowania usług i produktów. Absolwentka Politechniki Lubelskiej.

Izabela Misztal