Więcej o...

Fundacja K.I.D.S.

Diana Stankiewicz

UX Lead w projekcie “Wirtualna rzeczywistość lekarstwem na lęk” realizowanym przez Fundację K.I.D.S. (Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali). Razem z zespołem badaczy i projektantów UX łączy perspektywę małych pacjentów i ich rodziców z potrzebami środowiska medycznego, zasobami szpitala oraz z dostępnymi możliwościami technologicznymi.

Od pięciu lat wspiera firmy i instytucje działające w różnych branżach, pomagając im przekładać potrzeby użytkowników na konkretne decyzje biznesowe. Facylituje proces projektowania usług, planuje i prowadzi badania UX i projektuje produkty cyfrowe. 

Obecnie, jako projektant UX w Centralnym Ośrodku Informatyki, wspiera powstawanie usług administracji publicznej przyjaznych dla obywateli.

 

OPIS PREZENTACJI: 

Jak możemy ułatwić dzieciom przejście przez proces leczenia choroby nowotworowej? Jak sprawić, żeby chemioterapia nie kojarzyła się małym pacjentom jedynie z bólem i strachem? Czy, przez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas procedur medycznych, możemy wpłynąć na komfort pracy personelu? I jak może to wpłynąć na przepustowość oddziałów onkologicznych w polskich szpitalach?

W naszej prezentacji opowiemy o projekcie, który jest pierwszym krokiem do zmiany doświadczeń najmłodszych pacjentów w codziennej walce z chorobą. Razem z Klubem Innowatorów Dziecięcych Szpitali wdrażamy wirtualną rzeczywistość w największym dziecięcym szpitalu w Polsce, aby za pomocą tej immersyjnej technologii przenieść pacjentów do magicznego świata na czas bolesnych zabiegów, odciągnąć ich uwagę od przykrego doświadczenia tym samym minimalizując lęk i ból. 

Podczas prezentacji podkreślimy rolę dogłębnych badań użytkowników i interesariuszy, które stanowiły fundament do zaprojektowania doświadczenia i do zmiany technologicznej w Klinice Onkologii największego szpitala dziecięcego w Polsce. 

Diana Stankiewicz