Więcej o...

Customer Experience Manager, Spark & Mortar

Bartosz Narzelski

Projektant usług, facylitator procesów badawczo-projektowych, obecnie Customer Experience Manager w Spark & Mortar – startup studio w Grupie USP Zdrowie. Zwolennik szybkiego prototypowania pomysłów i zderzania ich z potencjalnymi odbiorcami. Prywatnie tata, fan Lego oraz alternatywnych form edukacji.

Współpracował w multidyscyplinarnych zespołach z agencjami reklamowymi, domami mediowymi, badawczymi, butikami projektowymi, softwarehousami, pracowniami architektonicznymi, oraz z sektorem pozarządowym.

 

Bartosz Narzelski

Know What You Will Learn

Wszystkie sesje

Topic

Partycypacja społeczna w procesie projektowym - jak to zrobić?. Na przykładzie Krótkich Instrukcji HelloZdrowie