Więcej o...

Aleksandra Piasecka

CX Lead i Journey Owner w innogy Polska. W jej portfolio znajdują się m.in.: IKEA, Credit Agricole Bank Polska, AXA, Lewiatan, MSD. Wykłada także „Strategie wpływu na zachowania prośrodowiskowe” z wykorzystaniem narzędzi Service Design Thinking na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W ramach współpracy z Gov-Tech Polska miała okazję moderować w Lagos, Service Jam, dotyczący zarządzania zasobami wodnymi w Nigerii. Zwolenniczka lifelong learning, doskonali się w obszarze sustainable design i ekonomii behawioralnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Punkty bólu i zachwytu uczestnika projektu społecznego
– jak 5 momentów zwrotnych zmieniło doświadczenie uczestników Inicjatywy na Rzecz Przyszłości Bez Odpadów.

Projektowanie doświadczeń uczestników inicjatywy społeczno-środowiskowej nie jest proste. Szczególnie w momencie, kiedy tuż po zaplanowaniu rocznego działania okazuje się, że świat nawiedziła pandemia i wszystkie dotychczasowe plany muszą zostać zweryfikowane i dostosowane do nowej rzeczywistości. Właściwie zmieniło się wszystko, ale nie cel i zakładane efekty inicjatywy.

Trzeba było odpowiedzieć sobie na pytania:

Jak można zaangażować mieszkańców do udziału w Inicjatywie zdalnie, kiedy nie znają narzędzi do pracy online? Jak sprawdzić, czy założenia w nowej rzeczywistości się sprawdzą? Jak zadbać o doświadczenia uczestników i ich wytrwałość? Jak zintegrować nieznajomych, aby efektywna praca zespołowa mogła rozpocząć się już na pierwszym warsztacie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w trakcie naszego wystąpienia. Przedstawimy pięć momentów zwrotnych w tworzeniu doświadczeń uczestników inicjatywy, które zmieniały projekt na różnych etapach, a także o punktach bólu i zachwytu na ścieżce doświadczeń osób biorących aktywny udział w tworzeniu rozwiązań prośrodowiskowych na rzecz Szczecina.

Projekt realizowany był dzięki inicjatywie i wsparciu IKEA – w ramach czasowego projektu IKEA Dom Jutra w Szczecinie. Za proces od początku do końca odpowiadała agencja service design FUZERS, w roli ekspertek występowały w nim przedstawicielki IKEA, Urzędu Miasta Szczecin, SUEZ Jantra.

Aleksandra Piasecka

Know What You Will Learn

Wszystkie sesje

Topic

Punkty bólu i zachwytu uczestnika projektu społecznego - jak 5 momentów zwrotnych zmieniło doświadczenie uczestników Inicjatywy na Rzecz Przyszłości Bez Odpadów.